Stressforløb 1

Stressforløb 1 – for dig der finder mening i selv at arbejde med faste opgaver, og bruge disse som udgangspunkt for vores samtaler.

Gennem de 10 uger får du mulighed for at styrke både dine personlig og professionelle kompetencer, gennem øget viden om og indsigt i følgende:

Fakta om stress, stress behandling og forebyggelse. Identificering af egen stress.

Professionelle, personlige og private målsætninger.

Konkrete personlige eller professionelle udfordringer.

Konkrete handlingsplaner i forhold til forebyggelse af stress.

Viden om kost, motion og søvnens betydning for øget velvære.

Personligt er dit udbytte af online kurset:

Udover at få adgang til online kurset, aftales der et fast forløb, hvor du og jeg mødes 1 gang hver 14. dag samt telefonisk opfølgning de andre uger, således du på intet tidspunkt, efterlades alene med din situation. Vi arbejder både med indsigt, stressens opståen og hvordan du passer på dig selv fremadrettet, også når livet byder på uventede, pressende indslag.

 

Udvidelse af det personlige udviklingsrum

Udvikling af dit personlige lederskab

Øget selvindsigt

Mere balanceret hverdag

Mere balanceret hverdag

Stressfri hverdag

Online kurset har følgende indhold:

 • Modul 1: Hvad er stress og hvad er symptomerne på stress
 • Modul 2: Identificering af egen stress, stresstest og de 4 forhold
 • Modul 3: Hvordan håndterer vi ydre pres og påvirkninger
 • Modul 4: Hvile og søvn – sådan restituerer du bedst
 • Modul 5: Motion – det tveæggede sværd
 • Modul 6: Kost – Hvad er god stressfri kost?
 • Modul 7: Kropsbevidsthed og –sansninger – mindfulness og yoga
 • Modul 8: Stress livslinje – Hvilke af mine gl. adfærdsmønstre gør mig stresset?
 • Modul 9: Når mine værdier og holdninger stresser mig – lær at sætte realistiske og ambitiøse målsætninger
 • Modul 10: Mine egne nye stress målsætninger, hvordan sikrer jeg mig at jeg ikke igen bliver stresset?

Hvert modul på online kurset indeholder:

 • 1 podcast
 • Inspirerende og informativ artikel om stress
 • Ugens opgave

Denne metode til stressbehandling, er skabt gennem Stressambassadøren, som jeg arbejder tæt sammen med, og hvor jeg har gennemgået en 10 dages intens uddannelse i selve metoden.

Jeg modtager desuden direkte supervision på metoden fra Stressambassadøren.

Du kan læse mere om metoden, som understøtter det ovenfor skrevne

Stressbalance metoden tager udgangspunkt i den nyeste forskning omkring stress, personlig og mental sundhed

Vi skaber bedre balance for den stressramte og vi arbejder helhedsorienteret med ”De fire stressforhold” og ”Balanceret Intelligent Lederskab” der tager udgangspunkt i at balancere og udvikle vores mentale, sociale, emotionelle, morale og fysiske intelligens.

De 4 stress stadier – Akut stress, moderat stress, kronisk stress og livsfarlig stress.

Dette danner grundlaget for behandlingsstrategien og for at arbejde med det første vigtige skridt, som er at identificere hvor og hvad der kan gøres hurtigt og nemt for at nedbringe stresssymptomerne (De lavt hængende frugter jvnf. pkt. 3). Dernæst lægges der en strategi for hvordan de vigtigste ydre påvirkninger håndteres, så det ydre pres kan lettes hurtigst muligt.

For at skabe et sundt og stabilt fundament sættes dernæst fokus på kost, motion, hvile og søvn, der sammen med åndedrættet og bevægelse er elementer der skal genopbygge og styrke kroppen og hjernen.

 

Sympton behandling og kilden til stress.

Når vi har behandlet symptomerne og styrket det kropslige og mentale fundament, arbejdes der med kilderne bag stress, hvad enten det er arbejdslivet, privatlivet eller det er vores eget indre pres og forventninger der skal justeres.

Behandling og forebyggelse – De 9 faser

 1. Kontrakt mellem behandler – stressramte medarbejder – nærmeste leder
 2. Stressdiagnose – hvilket stress stadie
 3. Lavt hængende frugter – hvor kan vi høste hurtigt og let
 4. Ydre pres
 5. Fysiologi – Fysisk intelligens – motion – kost – søvn – hvile
 6. Indre verden – Fysisk intelligens – Emotionel Intelligens – åndedræt -bevægelse
 7. Indre pres – Moral intelligens
 8. Teamet og organisationen
 9. Familien

(Kilde: Stressambassadøren.dk)

 

Pris for hele dette forløb, inklusiv adgang til onlinekursus: kr. 4.995 ,-

Kontakt mig

Tøv ikke med at kontakte mig. Skriv her, så finder vi en tid hurtigst muligt

+45 2096 0131

Lille Borgergade 13A 9400 Nørresundby

at@at-coach.dk