Familiesamtaler

 

Det er lidt paradoksalt.

Vi lærer vores børn at det er vigtigt at vaske hænder og børste tænder

Vi kører bilen på værksted når den siger mislyde

Vi deltager i MUS samtaler på jobbet, samtaler i børnehave og skole med henblik på, hvordan vi ser ud til at have det

Vi får automatisk indkald til tjek for diverse sygdomme

Trods eksplosioner i skilsmisser og den smerte børn og unge bærer på, både før, under og efter en sådan, har vi ingen tradition for, at forebygge mistrivsel.

Gad vide hvilken forskel det ville afstedkomme, hvis vi med passende mellemrum, satte os sammen, og talte om, hvordan vi har det, hver især og sammen.

Et årligt familieeftersyn der kunne opspore problematikker, før de udviklede sig til uoverkommelige udfordringer.

Hvad børn ikke ved …. Har de ondt af

Ingen familier kommer gennem livet uden at opleve udfordringer, i større eller mindre grad.

Står I, som familie, i en situation, hvor I oplever fysisk eller psykisk sygdom (herunder også stress), misbrug, selvmord, skilsmisse, traumer elle andre svære livsomstændigheder, er det af afgørende betydning, for Jeres fælles fremtid, at I taler med Jeres barn om det.

Børn ved, uden tvivl, når noget er galt i familien.
Børn fornemmer alt, og ved langt mere end vi tror – også de helt små børn.
Børn taler ikke uopfordret om, hvordan de har det, ofte mangler de ord for det som foregår, indeni og udenpå. De har brug for os forældre/voksne til at sætte ord på det svære.
I mange tilfælde holder de sig også tilbage med egne oplevelser, i et forsøg på at beskytte deres forældre.

Når forældre har det svært, finder børnene deres egen vej for at tilpasse sig, og vi kan som forældre forledes til at tro, at barnet trives.
Barnet holder op med at udfordre vores grænser, eller udfordrer ekstraordinært for at vende opmærksomheden mod sig selv.

MEN børn der lever i et familiemiljø, der er ramt af sygdom eller kriser, er påvirkede.

Børn skaber deres egen virkelighed om det som sker omkring dem, hvis ikke vi taler med dem.
Mange børn tror, fejlagtigt, at de er skyld i at forældrene har det svært. At de er skyld i krisen i familien.

Når vi vælger ikke at tale med vores børn om hvad der sker, er det oftest med en kærlig intention om, at beskytte barnet mod sandheden.

Men tavsheden skåner ikke barnet … den lader barnet i stikken

Det er derfor af afgørende betydning, at I får sat ord på det, der bekymrer, stresser eller smerter, sammen med Jeres børn.
Det gør næsten altid forståelsen, kontakten og tilliden mellem børn og forældre bedre, når der bliver taget hul på alt det svære.

Både Bo og Annette tilbyder familiesamtaler, hvor vi sammen med Jer som forældre og barnet taler om de svære ting, der lige nu præger Jeres liv.

Sådan foregår familiesamtalerne

Ofte er det den ene forælder der tager kontakt, via mail eller telefon, med henblik på at få hjælp til en snak med børnene.

Inden vi mødes modtager vi gerne en mail, med en kort beskrivelse af, hvad I gerne vil have hjælp til.

Det kan være en god forberedelse, at beskrive hvad der er gået forud for ønsket om hjælp, og samtidig vil det give os nogle informationer på forhånd, der kan hjælpe til at sætte fokus på kernen i problemet.

Ved den første samtale får vi et indblik i, hvordan Jeres nuværende situation ser ud:

  • Hvordan de voksne har det, med sig selv, med hinanden og med børnene
  • Hvis der er sygdom hos en af de voksne, vil vi spørge en del til, hvordan sygdommen påvirker
  • Vi vil spørge til, hvad børnene har oplevet, som de voksne ville ønske, at de ikke havde oplevet
    …det kan være gråd, højtråben eller tavshed, indlæggelser, tanker eller forsøg på at tage sit liv mv.
  • Hvilke uenigheder eller konflikter lever i familien?
  • Hvilke forbehold kan forældrene have i forhold til at skulle tale om det, som har været fortiet.

Under samtalen, vil vi komme ind på barnets perspektiv, og den troværdighed børn har brug for, fra de voksnes side.
Ofte vil denne snak inspirere og motivere de voksne til at tage børnene med til familiesamtalen, og børnene vil være smittet positivt, til samtalen, af forældrenes positive tilgang.

Familiesamtalerne foregår naturligvis forskelligt fra familie til familie.

Vi vil bestræbe os på, at børnene kan mærke at vi tager ansvaret for at sige det der er svært at sige, og at børnene kan mærke, at de voksne kan være i det svære, og får taget sig af det, de voksne skal tage sig af.
Vi hjælper Jer forældre med samtalen, og vi finder sammen ud af, hvor meget I ønsker selv at sige og hvor meget I ønsker jeg skal “tage over”.

Børnene vil opleve at de voksne tager ansvar og får fortalt det som børnene har brug for at vide.
Børnene oplever IKKE at blive udsat for en masse spørgsmål.
Spørgsmål har det nemlig med at opleves ubehageligt, når man føler sig usikker.

Når først samtalen kommer i gang, har børnene ofte selv noget de gerne vil spørge de voksne om, og ofte har de budskaber, der er ganske værdifulde for de voksne og familien.

Vi har rigtig god erfaring med, at når vi får talt om det svære, som er den virkelighed I som familie er i, vil der opstå en følelse af lettelse, forståelse, tillid og forløsning hos hele familien.

Hvis I ønsker at læse mere om familiesamtaler, eller hvordan man taler med sine børn om svære emner, er vi selv inspireret af Karen Glistrups bøger:

Hvad børn ikke ved… har de ondt af (2014)

’Snak om det med alle børn – en bog om angst, depression, stress og traumer’ (2013).
https://www.snakomdet.dk/hvad-boern-ikke-ved-har-de-ondt-af/

Se evt. også hjemmesiden: http://www.snak-om-det.dk

Kontakt Bo eller Annette

Skriv her, så finder vi en tid hurtigst muligt

+45 2096 0131 (Annette)

+45 3051 0131 (Bo)

Lille Borgergade 13A 9400 Nørresundby

at@at-coach.dk (Annette)

bt@at-coach.dk (Bo)