Sådan arbejder jeg

Som psykoterapeut tager jeg udgangspunkt i dig som menneske. Der hvor du befinder dig, er der arbejdet altid starter.

Jeg arbejder hovedsagelig ud fra følgende tilgange

Eksistentiel Psykoterapi:
Tager udgangspunkt i den enkeltes måde at være i verden på.
Dine udfordringer bliver forstået som vanskeligheder med at håndtere disse livets vilkår, og målet for terapien er, at du opnår en større indsigt og bevidsthed omkring dig selv.
Dermed udvikler du en større evne til at være autentisk tilstede i verden, og herigennem hvordan du håndterer dine livsvilkår og lever med et større mod og frihed, ud fra dine normer og værdier.

For at forstå sig selv og sine strategier, er der ofte behov for at undersøge hvor disse strategier udspringer fra.
Derfor arbejder vi også med tilbageblik, idet meget af vores adfærd udspringer fra barndommens handlemønstre, ubevidste/automatiske mønstre. At arbejde sig ind i, hvorfor du handler som du gør, gør det ofte nemmere at skabe den forandring, der kan give dig en større frihed til, at leve det liv du ønsker.

Fra det ubevidste skabes livet, fra det bevidste skabes evnen til at håndtere livet

Kognitiv tilgang:
Den kognitive metode er især anvendelig, når der skal ændres på konkrete tanker og adfærdsmønstre.
Du skal her indstille dig på, at få små hjemmeopgave, som der skal arbejdes med, fra gang til gang.
Kognitiv metode anvendes i behandling af angst, symptombehandling, og benyttes også ved lifecoaching.

Den systemiske tilgang:
Vi indgår alle i systemer, uanset hvor vi befinder os. I familien, på arbejdet, sammen med vennerne, i fritidsklubben eller hvor vi nu bevæger os.
Der kan være brug for at stille skarpt på disse systemer, og din måde at indgå i disse på.
Spørgsmål som ”Hvad bidrager du med?”, ”Hvad kan du gøre for at opnå større forståelse for din livsindstilling?” kan være helt centrale spørgsmål, for at skabe en ramme for dig, hvor du kan opnå større trivsel i overensstemmelse med dine normer og værdier.

Stresscoaching (med adgang til onlinemoduler til støtte i forløbet)
Udgangspunktet er et afsæt i behandling af dine symptomer, samt identificering af kilden til stressproblematikken. Her arbejdes der både med indre og ydre påvirkninger, såvel på arbejde, i nære relationer og/eller i gamle tillærte strategier.
Yderligere er der fokus på din fysiologi og kropslighed.
Vi arbejder med at skabe en balance for dig der er stressramt, ved at arbejde helhedsorienteret med ”De fire stressforhold” og ”Balanceret Intelligent Lederskab”, der tager udgangspunkt i at udvikle og balancere din mentale, sociale, emotionelle, moralske og fysiske intelligens.
Hele forløbet består af 10 ugers forløb, med on-line moduler til hver uge, indeholdende podcasts og artikler om stress, samt ugentlige hjemmeopgaver og opfølgninger i form af 5 samtaler, hvor du fremmøder i min klinik, samt 5 telefoniske opfølgninger.

Mindfulness:
Denne tilgang er stort set anvendelig i alle former for levet liv.
Vi har alle brug for pauser og stilhed i vores liv, hvis vi skal opleve livet og ikke kun overleve det.
Det at være til stede i nuet kan virke som det mest simple, og alligevel er det så svært.
Vi mennesker forstyrres konstant. Af eks. ægtefællen, børnene, kolleger, venner. Af teknologien, f.eks, telefon, PC, mails, sociale medier, vi er ofte ”på”, mange steder på en gang.
Det skaber, hos mange mennesker, stress eller følelsen af ikke at slå til, følelsen af mindreværd, som kan skabe angst og depression.
Her er Mindfulness ofte meget anvendelig, og benyttes hvis vi sammen finder frem til, at du har erfaring eller lysten til, at gå ind i arbejdet med dig selv, som indebærer en del hjemmearbejde.

Jeg tilrettelægger altid terapiforløbet med udgangspunkt i, og sammen med dig.
På den måde hjælper jeg dig bedst videre.

Kontakt mig

Tøv ikke med at kontakte mig. Skriv her, så finder vi en tid hurtigst muligt

+45 2096 0131

Lille Borgergade 13A 9400 Nørresundby

at@at-coach.dk