Hvad er mindfulness

Mindfulness handler om at vågne op til det liv, du har lige nu. Ikke det der har været, eller det som måske vil komme. Men at blive bevidst dit liv, lige nu i dette øjeblik, med en venlighed og accept af dig selv.

Oplev at opnå
Fysisk velvære
Bevidst nærvær
Mere trivsel og overskudsenergi
Mindre stress
Gladere voksne/børn

Mindfulness har rødder i buddhismen.
Ifølge buddhismen fører menneskets jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte til frustration, lidelse, angst og depression. Vi føler smerte, fordi intet varer ved. Vi bliver alle syge, forfalder og dør. Og sindet narrer os til at tro, at livet sker et andet og meget bedre sted.

Opmærksomheden

I mindfulness-træning arbejder du med din opmærksomhed og  noterer dig dét, der dukker op, lige nu. Du arbejder med at acceptere det som dukker op, uanset det ikke kun er gode tanker og følelser. I mindfulness betyder accept, at du ser, hvad der er, lige nu, uanset om du kan lide det du ser, og tager det til dig, der kommer, med en accept af at det også er dig. Når du træner oplever du måske at det er svært, men du kan ikke gøre noget forkert.

Hvad er meditation?

Bevidst koncentration. Meditation er primært kendt fra Indien, men udøves i mange kulturer, også i  Norden har vi haft ’mørkningen’, hvor man sad stille, mens solen gik ned.. Når du er stille – som for eksempel i meditation – opdager du, at der næsten hele tiden er en strøm af tanker, som fortæller dig, hvor rigtig eller forkert du er. Hvor godt livet ville være, hvis bare lige …………….

Nuet

I mindfulness rettes opmærksomheden på nuet.
Hvor sjovt er det dog at være i nuet, hvis du bruger øjeblikket til at brokke dig: ”Hvorfor har jeg ondt i ryggen?”, ”Hvorfor skal jeg bruge tid på køkørsel for at komme frem og tilbage på et job jeg egentlig ikke synes er det sjoveste længere?” eller ”Jeg skal lige have det her overstået før jeg kan …..”. Find dine egne eksempler, dem har du, for sådan fungerer sindet. Konstant arbejde vi på at forbedre eller forandre ting i vores liv. Vi bruger ofte oceaner af tid på at fordømme os selv, de andre eller situationer vi er i eller kommer i: åhhh den åndsvage computer, telefonen, vejret, tispres, kollegaer, de forkælede møgunger, eller de selvoptagne forældre, møgskolen eller lærerne, eller skolereformen eller arbejdet ….. listen er uendelig.
At træne  mindfulness,  er at være til stede i nuet, lige nu, på en måde, hvor du ikke fordømmer nuet, men accepterer det du mærker/tænker/føler kærlig og venligt overfor dig selv.
Nuet er beskrevet som en fundamental del af både buddhisme, kristendom, hinduisme, islam, jødedom og den taoistiske lære, og du bliver således ikke buddhist af at meditere

Mange oplever at være i fortid eller fremtid

Mange af os er ikke gode til at passe på os selv. Vi styrter rundt, overbelastede og på grænsen til at føle os udkørte. Vi fylder  livet ud med snak, travlhed, engagement, mad, tv, sociale medier og meget meget mere, så vi undgår at sidde stille og mærke den smerte der også er forbundet med at være menneske. Smerten ved at  mærke f. eks.  kedsomhed, tristhed, vemod, rastløshed eller ensomhed, eller andre følelser du forbinder med smerte i dit liv.

Prøv hvor længe du kan sidde stille uden at rykke rundt på stolen, klø dig eller gøre noget andet end at sidde stille.
Du opdager sikkert hurtigt at tankerne begynder at myldre, om f.eks. hvorfor du gør som du gør lige nu, er det værdifuldt, hvad er meningen, hvornår er du i mål …… du kommer måske i kontakt med en grundlæggende rastløshed ……  hvis du sidder længe nok, vil du opdage at der også vil komme en grundlæggende accept og rummelighed af dig selv i situationen lige nu.
Det er nemlig helt ok at mærke rastløsheden og de utålmodige tanker. Men mange af os har alt for travlt med at planlægge fremtiden eller efterrationalisere på fortiden og mister således kontakten til de dyrebare øjeblikke som opstår lige nu.

Mindfulness betyder at vågne op til det liv, der er lige nu.

Mange af os lever enten i fremtiden eller i fortiden. Vi grubler over ting, der er sket, eller bekymrer os om ting, der kan ske. Vi planlægger og fantaserer om, hvordan livet kunne være. Eller leder efter en at give skylden for, at det er gået, som det er gået, blot for at opdage at den ene, ofte ender med at være os selv.
Det er nemmere at være til stede i nuet, når livet er, som vi gerne vil have det, men livet er sjældent, som vi gerne vil have det.
Men faktisk kan livet opleves helt perfekt, mens vi keder os eller længes efter noget andet.

Mindfulness er at være i nuet – uanset om du  kan lide nuet eller ej.
Når vi opdager, at vi ikke er i nuet, kan vi træne vores bevidsthed til at flytte opmærksomheden tilbage til nuet via sanserne.
Du kan lytte, smage, se, mærke eller dufte det øjeblik, der er netop nu.
Eller du kan opleve, hvilke tanker der går gennem dit hoved, hvilke følelser du har, og hvad der sker i din krop.
Du kan træne din bevidsthed til at opleve nuet på en måde, hvor du er venlig mod dig selv.
Adlyd ikke blindt dine tanker og følelser, men observer dem med humor og lethed.
Når vi har et godt forhold til os selv, vil vi ofte holde op med rutinemæssigt at gøre det samme igen og igen.
Vi vil blive bevidste om, at vores rutinemæssige handlinger/tanker/følelser skaber rutinemæssige leveregler
Vi kan lære at passe på os selv  på en ny måde og blive i stand til at se den rigdom, der er i hvert eneste øjeblik.

coach        mentor        socialraadgiver

DeepakChopra